WHO เปิดตัวรายงานพื้นฐานสำหรับทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี

WHO เปิดตัวรายงานพื้นฐานสำหรับทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี

17 ธันวาคม 2020 – อย่างน้อย 14% ของประชากรทั้งหมดที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป stra- มากกว่า 142 ล้านคน stra- ปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้ตามรายงาน Baseline for the Decade of Healthy Agingซึ่งเผยแพร่โดย วันนี้องค์การอนามัยโลก รายงาน Baseline รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่สำหรับการวัดการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี ซึ่งกำหนดโดย WHO ว่าเป็น “กระบวนการในการพัฒนาและคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำงานที่ช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีในวัยสูงอายุ” การปรับ

“ความสามารถในการทำงาน” ให้เหมาะสมเป็นเป้าหมาย

ของทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี ซึ่งเริ่มในปี 2564 และระบุถึงความสามารถที่สัมพันธ์กัน 5 ประการที่ผู้สูงวัยทุกคนควรมี ได้แก่ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน เพื่อเรียนรู้และตัดสินใจต่อไป เป็นมือถือ เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ และทำประโยชน์เพื่อสังคม รายงานพื้นฐานนำเสนอประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการริเริ่มการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีในแต่ละด้าน เช่น ไอร์แลนด์ เม็กซิโก และเวียดนาม นอกจากนี้ยังเน้นว่าผู้สูงอายุต้องมีส่วนร่วมตลอด

รายงานนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ทำงานในภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่งทำการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้คนในการดำรงชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุ  

“ตอนนี้มนุษย์มีอายุยืนยาวกว่าครั้งไหนๆ ในประวัติศาสตร์ แต่การเพิ่มอายุขัยให้มากขึ้นอาจเป็นพรที่ผสมปนเปกัน หากไม่ได้เพิ่มอายุขัยให้มากขึ้น” ดร. เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าว “ รายงานพื้นฐานสำหรับทศวรรษของการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้กำหนดนโยบายและผู้ให้บริการหลายรายมีส่วนร่วมกับผู้สูงอายุ เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถและความเป็นอยู่ที่ดีของคนรุ่นก่อนซึ่งยังคงให้อะไรเรามากมาย”

รายงานยังกล่าวถึงสิ่งที่จำเป็นในการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน

และการวัดความคืบหน้าไปสู่การสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี “หลักฐานและกรณีศึกษาจากทั่วโลกเป็นตัวอย่างที่ปฏิบัติได้จริงของสิ่งที่สามารถทำได้ในประเทศและชุมชนที่มีผู้สูงอายุ” ดร.อันชู บาเนอร์จี ผู้อำนวยการแผนกอนามัยมารดา ทารกแรกเกิด เด็กและวัยรุ่น และผู้สูงอายุขององค์การอนามัยโลกชี้

ตามรายงาน มีเพียง 1 ใน 4 ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่กำลังรวบรวมข้อมูลที่เปรียบเทียบได้ ซึ่งสามารถใช้ติดตามความคืบหน้าทั่วโลกในการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีสุขภาพดี บางประเทศที่กำลังรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงนโยบายและโครงการสำหรับผู้สูงอายุและผู้สูงอายุจะนำเสนอในรายงาน ประเทศเหล่านี้ ได้แก่ ชิลี จีน ฟินแลนด์ กานา อินเดีย กาตาร์ สิงคโปร์ และไทย

ตัวชี้วัดจำนวนหนึ่งที่จะรายงานโดยประเทศต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีได้รับการเห็นชอบโดยประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก โดยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์โลกว่าด้วยผู้สูงอายุและสุขภาพ พ.ศ. 2559-2563 และรับรองในปี พ.ศ. 2563 ภายใต้บริบทของทศวรรษเพื่อสุขภาพที่ดี อายุ 2021-2030 ตัวอย่าง เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติหรือเวทีว่าด้วยผู้สูงอายุ การประเมินความต้องการด้านสุขภาพและการดูแลทางสังคมอย่างครอบคลุมของผู้สูงอายุ และนโยบายการเสริมสร้างการดูแลระยะยาว รายงานพื้นฐานบันทึกการปรับปรุงในตัวบ่งชี้ทั้ง 10 ตัวระหว่างปี 2018 (เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลเริ่มต้น) และปี 2020 ความคืบหน้ามากที่สุดคือการกำหนดนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี และน้อยที่สุดในการแนะนำและบังคับใช้กฎหมายต่อต้านตามอายุ การเลือกปฏิบัติ

“รายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีประโยชน์ซึ่งเราสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ในหลายประเทศและวัดความก้าวหน้าไปสู่การสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีในทศวรรษหน้า” ดร. ริตู ซาดานา ผู้เขียนรายงานและหัวหน้าหน่วยผู้สูงอายุและสุขภาพขององค์การอนามัยโลกกล่าว “เราจะทำงานร่วมกับรัฐบาล องค์กรอื่นๆ ของสหประชาชาติ ภาคประชาสังคม และผู้เชี่ยวชาญระดับโลกต่อไป เพื่อปรับปรุงหลักฐานและข้อมูลในทุกแง่มุมของการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีและสนับสนุนผลกระทบในประเทศต่างๆ ข้อมูลที่เปรียบเทียบได้มากขึ้นจะช่วยให้เรากำหนดระดับของความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนและระบุพื้นที่ที่ต้องการความสนใจเพิ่มเติม”

บริบทของรายงานคือความมุ่งมั่นขององค์การอนามัยโลกและระบบสหประชาชาติที่กว้างขึ้นในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้สูงอายุผ่านทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีของสหประชาชาติ ปี 2564-2573 ที่กำหนดขึ้นใหม่ WHO จะรวบรวมรายงานความคืบหน้าในปี 2023, 2026 และ 2029

Credit : ต้นไม้ | เสื้อผ้าผู้หญิง | รีวิวเครื่องดนตรี | วิธีทำ if | เกมส์ออนไลน์